FAQ2019-05-08T14:23:55+02:00
W jaki sposób opłacać faktury za usługi świadczone przez firmę Netask ?2019-05-08T14:22:48+02:00

Faktury za usługi telekomunikacyjne świadczone przez naszą firmę można opłacać na poczcie lub w banku przy wykorzystaniu dołączonego do faktury blankietu wpłaty.
Opłatę dokonywać można również w Biurze Obsługi Klienta, od operacji nie pobieramy prowizji.

Zmieniam adres zamieszkania. Czy mogę przenieść usługi Netask na nowy adres ?2019-05-08T14:22:33+02:00

Oczywiście. Oferujemy możliwość przeniesienia obecnych usług do nowego lokalu pod warunkiem, że zasięg naszej sieci obejmuje dany adres. Abonent powinien posiadać również prawo do użytkowania lokalu lub zgodę na wykonanie instalacji usług od osoby dysponującej prawem do lokalu.

Jak przenieść numer telefoniczny stacjonarny do sieci Netask ?2019-05-08T14:22:08+02:00

Sieć Netask umożliwia darmowe przeniesienie numeru do swojej sieci od innych operatorów telekomunikacyjnych.

Przeniesienie numeru stacjonarnego jest bezpłatne i realizowane jest w 3 etapach:

Krok 1
Należy przesłać ostatnią fakturę VAT od obecnego operatora wraz z danymi osobowymi ( tj. imię i nazwisko, adres zameldowania, pesel oraz numer dowodu osobistego ) na adres biuro@netask.pl lub dostarczyć je osobiście do naszego Biura Obsługi Klienta.

Krok 2
W przeciągu 24 godzin zostaną wygenerowane wnioski niezbędne do rozpoczęcia procesu przeniesienie numeru. Nasz pracownik dzwoni i zaprasza do Biura Obsługi Klienta w celu podpisania dokumentów na przeniesienie numeru oraz umowy na świadczenie usług telekomuniakcyjnych.

Krok 3
Po podpisaniu dokumentów nasi pracownicy rozpoczynają proces przeniesienia numeru. Najczęściej przeniesienie numeru stacjonarnego nie trwa dłużej jak 30 dni. Od chwili rozpoczęcia procedury przeniesienia numeru do chwili przeniesienia go do nas, zostaje on cały czas aktywny.

Jakie potrzebuję dodatkowe urządzenia, aby móc korzystać z dostępu do Internetu ?2019-05-08T14:21:45+02:00

W przypadku korzystania z usług dostępu do Internetu świadczonych przez firmę Netask konieczne jest posiadania komputera z kartą sieciową LAN. W przypadku braku karty w komputerze Abonent musi zaopatrzyć się we własnym zakresie lub najpóźniej dwa dni przed montażem poinformować Biuro Obsługi Klienta o chęci kupna karty w firmie Netask.

Ile czeka się na przyłącze do sieci Netask ?2019-05-08T14:21:25+02:00

Dokładamy wszelkich starań, aby czas realizacji był jak najkrótszy, zwykle trwa to około 1-3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia.
Zamówienie należy zgłosić telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta: +48 71 715 92 00 lub odwiedzając naszą placówkę.

Kto powinien być obecny podczas wizyty montera instalującego usługę ?2019-05-08T14:21:12+02:00

Montaż wykonywany jest w obecności Abonenta lub upoważnionej przez niego pełnoletniej osoby. W przypadku, gdy żadna z tych osób nie będzie obecna podczas wizyty montera nie będzie on mógł dokonać instalacji usługi.