Oczywiście. Oferujemy możliwość przeniesienia obecnych usług do nowego lokalu pod warunkiem, że zasięg naszej sieci obejmuje dany adres. Abonent powinien posiadać również prawo do użytkowania lokalu lub zgodę na wykonanie instalacji usług od osoby dysponującej prawem do lokalu.