Faktury za usługi telekomunikacyjne świadczone przez naszą firmę można opłacać na poczcie lub w banku przy wykorzystaniu dołączonego do faktury blankietu wpłaty.
Opłatę dokonywać można również w Biurze Obsługi Klienta, od operacji nie pobieramy prowizji.