Montaż wykonywany jest w obecności Abonenta lub upoważnionej przez niego pełnoletniej osoby. W przypadku, gdy żadna z tych osób nie będzie obecna podczas wizyty montera nie będzie on mógł dokonać instalacji usługi.