W przypadku korzystania z usług dostępu do Internetu świadczonych przez firmę Netask konieczne jest posiadania komputera z kartą sieciową LAN. W przypadku braku karty w komputerze Abonent musi zaopatrzyć się we własnym zakresie lub najpóźniej dwa dni przed montażem poinformować Biuro Obsługi Klienta o chęci kupna karty w firmie Netask.