Administratorem danych osobowych jest Netask Media zwanym dalej Netask Media z siedzibą w Oleśnicy.
Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail info@netaskmedia lub adres pocztowy: Netask Media ul. Pełczyńska 4/326 51-180 Wrocław