PIM Anyżowa w zasięgu sieci światłowodwej

Kolejne osiedle podłączone do sieci światłowodowej Netask Media.